VASILJEV d.o.o. TRGOVINE

1. Trgovina Vera
S. Stepanovića 2,
32224 Trpinja, Vera

2. Market Trpinja
Velika 61
32224 Trpinja

3. Trgovina Bršadin
Željeznička 6
32222 Bršadin

4. Trgovina Bobota
Mitrovićeva 36
32225 Bobota

5. Trgovina Borovo
V. Nazora 46
32227 Borovo

6. Trgovina Maxi
Vinkovačka 69
32000 Vukovar

7. Trgovina Vukovar
Radnička 17
32000 Vukovar

8. Trgovina Bijelo Brdo
V. Nazora 69
31204 Bijelo Brdo

9. Trgovina Dalj
Bana J. Jelačića 54
31226 Dalj